Επόμενη Εξόρμηση

           

Διαδρομή : 


Μήκος Διαδρομής :   12.000 μ.
Υψόμετρο Αφετηρίας : 680
Μέγιστο Υψόμετρο :  
Υψόμετρο Τερματισμού : 980

Υψομετρική Διαφορά Ανάβασης:  300
Υψομετρική Διαφορά Κατάβασης: 


Διάρκεια Διαδρομής :  4  ώρες  
Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.Χάρτης Διαδρομής