Επόμενη Εξόρμηση

Εξόρμηση στο Βέρμιο (Άγιος Νικόλαος Νάουσας - Μονή Υπαπαντής  - κορυφή Υπαπαντή)


Μήκος Διαδρομής :   Μονή Υπαπαντής 8 χλμ.  , κορυφή 12 χλμ. 
Υψόμετρο Αφετηρίας : 480 μ.
Μέγιστο Υψόμετρο :   Μονή Υπαπαντής 1080 μ. , κορυφή 1766 μ.
Υψόμετρο Τερματισμού : 480 μ.

Υψομετρική Διαφορά Ανάβασης:  Μονή Υπαπαντής +600 , κορυφή Υπαπαντή +1286  
Υψομετρική Διαφορά Κατάβασης: 


Διάρκεια Διαδρομής :  Μονή Υπαπαντής 4 - 5 ώρες, Κορυφή Υπαπαντή  6 - 7 ώρες  
Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.Χάρτης Διαδρομής