Επόμενη Εξόρμηση

            


Διαδρομή : 

Μήκος Διαδρομής :  χλμ. 
Υψόμετρο Αφετηρίας :  μ.
Μέγιστο Υψόμετρο :   μ.
Υψόμετρο Τερματισμού :  μ.

Υψομετρική Διαφορά Ανάβασης:  μ. 
Υψομετρική Διαφορά Κατάβασης:  μ. 

Διάρκεια Διαδρομής :  ώρες  

Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.