Τρέχουσα Εξόρμηση

Εξόρμηση Κυριακής 3.7.2022 - Λίμνη Κατή (κάτω Όλυμπος)Διαδρομή Παλιός Παντελεήμονας - Λίμνη Κατή - Παλιός Παντελεήμονας

Μετάβαση: Διαδρομή μήκους 7,5 χλμ. με ανάβαση από υψόμετρο 705m στο υψόμετρο 1355m  => 650m ανάβαση

Επιστροφή: Διαδρομή μήκους 8χλμ. με κατάβαση από υψόμετρο 1360m στο υψόμετρο 460m => 900m κατάβαση

Συνολικό μήκος διαδρομής 15,5 χλμ. , με υψομετρική διαφορά ανάβασης 650μ. και υψομετρική διαφορά κατάβασης

900μ., εκτιμώμενος χρόνος 5 ώρες.Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.