Τρέχουσα Εξόρμηση

Εξόρμηση στo Παγγαίο

1η Μεσορόπη - Βοσκόβρυση  (μεγάλη διαδρομή)

Μήκος διαδρομής : 10 χλμ.

Διάρκεια διαδρομής : 4 - 5 ώρες

Υψόμετρο Αφέτηρίας : 330 μ.

Υψηλότερο σημείο διαδρομής : 1255 μ.

Υψόμετρο Τερματισμού : 330 μ.

2η Μεσορόπη - Καταράκτης (μικρή διαδρομή)

Μήκος διαδρομής : 6 χλμ.


Διάρκεια διαδρομής : 2 - 3 ώρες

Υψόμετρο Αφέτηρίας : 330 μ.

Υψηλότερο σημείο διαδρομής : 700 μ.

Υψόμετρο Τερματισμού : 330 μ.

Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.