Τρέχουσα Εξόρμηση

Εξόρμηση Κυριακής 21.6.2020 - Μεταμόρφωση Κοζάνης1η ομάδα: Διαδρομή Πρωτοχώρι-Κορφούλα(κεραίες)-Μεταμόρφωση και επιστροφή στο Πρωτοχώριμε μήκος διαδρομής 14 χλμ. και υψομετρική διαφορά ανάβασης συνολικά 760μ.(340+420)μ, εκτιμώμενος χρόνος 5-6 ώρες. (μετακίνηση στην αφετηρία με Ι.Χ.)


2η ομάδα (μικρή): Διάσχιση Πρωτοχώρι-Κορφούλα-Μεταμόρφωση και επιστροφή στην Κοζάνη με Λεωφορείο του Συλλόγου με μήκος διαδρομής 8,5 χλμ. και υψομετρική διαφορά ανάβασης 340m, κατάβασης 420m, εκτιμώμενος χρόνος 2-3 ώρες.
Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.