Επόμενη Εξόρμηση

20-21.10.2018 Διάσχιση του Βουραϊκού

Διαδρομή : Καλάβρυτα - Κάτω Ζαχλωρού - Διακοπτό

Μήκος Διαδρομής : 23 χλμ.  
Υψόμετρο Αφετηρίας :  750 μ.
Μέγιστο Υψόμετρο :   750 μ.
Υψόμετρο Τερματισμού :  0 μ.

Υψομετρική Διαφορά Ανάβασης: +0 μ. 
Υψομετρική Διαφορά Κατάβασης: -750 μ. 

Διάρκεια Διαδρομής :  6-7 ώρες  
Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.Χάρτης Διαδρομής