Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

ΣΕΟ Κοζάνης - Τεύχος 25

Το πρόγραμμα εξορμήσεων του ΣΕΟ Κοζάνης για το 2015 είναι έτοιμο. Μπορείτε να το παραλάβετε από το γραφείο του ΣΕΟ. Επίσης υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή.